Projektovanie elektrických zariadení


 Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie a návrh:

  • Elektrických prípojok
  • Silnoprúdových rozvodov (priemyselné rozvody, domové a bytové rozvody atď.)
  • Slaboprúdových rozvodov (počítačové siete, telefónne rozvody, televízne rozvody atď.)
  • Bleskozvodov (aktívne a pasívne bleskozvody)
  • Umelého osvetlenia