Komplexné riešenie elektrických inštalácii

J&E ELEKTROmont funguje v oblasti silnoprúdových elektroinštalácí do 1000V v priemyslových a súkromých objektov vrátane bleskozvodov a v oblasti slaboprúdových rozvodov od roku 2007 (certifikát ISO/IEC 17024:2004). Naše zákazky sú realizované skúsenými pracovníkmi s praxou a predpísanými skúškami podľa platných STN. Realizovali sme veľké množstvo elektroinštalácí a bleskozvodov. O kvalite vykonanej práce svedčí predovšetkým spokojnosť všetkých zakazníkov.

Vykonávame tieto odborné práce

Spoľahlivé služby

Všetky vykonávané práce sú realizované pracovníkmi s vysokými odbornými znalosťami za súčastného použitia kvalitných materiálov.

Cenovo priateľné služby

Poskytujeme kvalitné služby na profesionálnej úrovni a preto aj naše ceny prispôsobujeme reálnym požiadavkám zákazníka tak, aby boli obe strany spokojné.

Efektívna a rýchla práca

Všetky zákazky a projekty realizujeme neodkladne a s hlavným ohľadom na požiadavky zákaznika.

Komplexné riešenia

Ponúkame komplexné riešenie od projektovej dokumentácie, dodanie materiálu, montáž až po revíznu správu.