, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })

Komplexné riešenie elektrických inštalácii

J&E ELEKTROmont funguje v oblasti silnoprúdových elektroinštalácí do 1000V v priemyslových a súkromých objektov vrátane bleskozvodov a v oblasti slaboprúdových rozvodov od roku 2007 (certifikát ISO/IEC 17024:2004). Naše zákazky sú realizované skúsenými pracovníkmi s praxou a predpísanými skúškami podľa platných STN. Realizovali sme veľké množstvo elektroinštalácí a bleskozvodov. O kvalite vykonanej práce svedčí predovšetkým spokojnosť všetkých zakazníkov.

Vykonávame tieto odborné práceSpoľahlivé služby
Všetky vykonávané práce sú realizované pracovníkmi s vysokými odbornými znalosťami za súčastného použitia kvaltiných materiálov.

 

Efektívna a rýchla práca
Všetky zákazky riešime neodkladne s hlavným ohľadom na požiadavky zákaznika.

 

Cenovo priateľné služby
Poskytujeme kvalitné služby na profesionálnej úrovni a preto aj naše ceny prispôsobujeme reálnym požiadavkám zákazníka tak, aby boli obe strany spokojné.