Elektromontážne práce


Svojim zákazníkom ponúkame montážne práce, rekonštrukcie a údržbu elektrických zariadení.

Vykonávame všetky práce súvisiace s elektrifikáciu budov, domov a ostatných stavieb ako sú:

  • Silnoprúdové rozvody (elektrické zásuvky, svetelné rozvody, motorické rozvody, elektrické vykurovanie atď.)
  • Slaboprúdové rozvody ( počítačové siete, telefónne rozvody, televízne rozvody atď.)
  • Bleskozvody (aktívne a pasívne bleskozvody)
  • Výroba elektrický rozvádzačov